Garox


הפרויקט כלל את מיתוג החברה מרמת יצירת הלוגו ועד רמת פתק המחיר על גבי המוצרים בחנות. הלקוח ביקש
לייצר סביבת עבודה ועיטוף חלל התצוגה המתקשר עם עולם הדיגיטל, שכן רוב פעילות במכירה והתקשורת של
החברה מול הלקוחות של החברה מתבצעת און ליין – מעל דפי הפייסבוק ודרך האתר,
ביצוע: אלי אביטל דפוס: כנען